Garantie en klachten

Garantievoorwaarden:

 1. De webshop garandeert dat alle producten die worden verkocht voldoen aan de vereiste normen van kwaliteit en veiligheid.

 2. De garantieperiode gaat in op de dag van ontvangst van het product door de klant en is afhankelijk van het soort product. Gedurende een periode van twee jaar na de aankoopdatum van de producten geldt er een garantie tegen eventuele constructie- en/of materiaalfouten.  

 3. De garantie dekt enkel fabricagefouten en defecten die zich voordoen tijdens de garantieperiode en die niet zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik of ongevallen.

 4. Als er zich een defect voordoet tijdens de garantieperiode, kan de klant het product retourneren naar de webshop. De webshop zal dan het product repareren of vervangen, afhankelijk van het probleem.

 5. De kosten van verzending voor garantieclaims worden gedekt door de webshop.

 6. Garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, kettingbladen, freewheelen, cassettes, bodies, kabels en remblokken, tenzij er sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

Klachtenprocedure:

 1. Als de klant een klacht heeft over een product of de service van de webshop, kan deze contact opnemen met de klantenservice van de webshop via e-mail of telefoon.

 2. De webshop zal zo snel mogelijk reageren op de klacht en deze in behandeling nemen.

 3. Als de klacht niet kan worden opgelost door de klantenservice, zal de klant worden doorverwezen naar de klachtenafdeling van de webshop.

 4. De klachtenafdeling zal de klacht onderzoeken en de klant op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek.

 5. Als de klacht gegrond is, zal de webshop een passende oplossing bieden, zoals een reparatie, vervanging of terugbetaling van het product.

 6. De webshop zal alle klachten behandelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en met respect voor de rechten van de klant.